กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอาห์หมัด สาดีน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวฮูนู๊ด เจ๊ะหวังสวา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวคอลีเยาะ กาเจร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1