กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอาห์หมัด สาดีน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอัสนา โสยดี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2