กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอาห์หมัด สาดีน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอัสนา โสยดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวคอลีเยาะ กาเจร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1