คณะผู้บริหาร

นายอำนาจ ฤทธิ์ภักดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา