กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมศักดิ์ ล่าดี้
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสาริญา อิสภาโร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2