สารประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 เมษายน 2563 ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 63
วันที่ 18 มีนาคม 2563 โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ ประกาศเลื่อนการสมัครรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในร
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ตรวจราชการลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 63
วันที่ 16 มกราคม 2563 วันครูอำเภอทุ่งหว้า ณ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 63
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 จัดกิจกรรมลานดนตรีต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 62
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 62
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่วเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 62
วันที่ 10 ธันวาคม 2562 คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย โดย อบต.นาทอน
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 62
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 มูลนิธิศุภนิมิตร แห่งประเทศไทย มอบชุดตัดผมชายให้แก่โรงเรียน
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 62
วันที่ 7 ธันวาคม 2562 จัดกิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจ Big Cleanning Day
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 62
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 จัดกิจกรรมติว O - Net ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 62
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 62
วันที่ 4 กันยายน 2562 ได้รับความอนุเคราะห์เครื่องกรองน้ำจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 62
วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ปรับปรุงโรงอาหารเพื่อความสะอาดและสวยงาม
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 62
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ได้รับความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าอำเภอทุ่งหว้า ตัดแต่งกิ่งไม้ภายในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 62