วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ จัดทำริบบิ้นไว้ทุกข์เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดช
การประกวดโฟล์คซอง ของ กฟผ. ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสตูล