ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบอนุญาตใช้รถส่วนตัว ไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.95 KB 99
แบบขอเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.58 KB 87
แบบใบลา การเข้าร่วมประชุม / ฝึกอบรม / สัมมนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.98 KB 685
การสร้างเว็บบล็อกด้วย Wordpress Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 105
DLIT4 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.31 MB 79
DLIT3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4 MB 81
DLIT2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.19 MB 79
DLIT1 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.59 MB 90
องค์ประกอบการพิจารณาย้าย 1 ม.ค 59 เป็นต้นไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.27 KB 91
หลักเกณฑ์การย้าย 1 ม.ค 59 เป็นต้นไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 676.82 KB 91
มอบหมายงานในหน้าที่ กรณีย้าย / ลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.86 KB 3515
แบบคำขอปรับเปลี่ยนเวรยาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.42 KB 102
ขอหนังสือรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.11 KB 91
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.62 KB 112
ขออนุญาตลาประชุมประจำเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.8 KB 92
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.91 KB 91
บันทึกข้อความขออนุญาตลงเวลามาปฏิบัติงานหลังเวลา 08.30 น. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.79 KB 95
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.94 KB 117